İş Güvenliği Uzmanı

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, tehlike sınıfına uygun ve faaliyet gösterdiğiniz sektörde tecrübeli iş güvenliği uzmanı hizmetini Gümüş OSGB’den alabilirsiniz. İş güvenliği uzmanlarımız iş kazasını engellemek için teorik ve pratik bilgilerini harmanlayarak size yol gösterecektir ve bu yolda size eşlik edecektir.

Risk Değerlendirme Raporu

Gümüş OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı, işyerinizdeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri tespit edecek ve size ayrıntılı bir risk analizi raporu sunacaktır. Uzmanımız sadece risk analizi yapmakla kalmayacak, tespit edilen risklerin giderilmesinde de size danışmanlık yapacaktır.

Ortam Ölçümleri

İlgili yönetmeliklere göre İşverenin periyodik olarak ortam şartlarını akredite olmuş bir kurum tarafından tespit ettirmesi gerekmektedir. Gümüş OSGB bu konuda size danışmanlık verebilir.

Patlamadan Korunma Dökümanı

Resmi gazetede yayınlanan 28633 Sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamlardan Korunması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Gümüş OSGB olarak bu raporu hazırlayıp, mevcut tehlikelerin ortadan kaldırılması yönünde danışmanlık yapabilmekteyiz.

İşyeri Hekimi

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre zorunlu olduğunuz işyeri hekimi hizmetini Gümüş OSGB’ den alabilirsiniz. Hekimlerimiz işyerlerinde meslek hastalığını önlemek için çalışmalar yapmaktadır.

Diğer Sağlık Personeli /İşyeri Hemşiresi

İş sağlığı ve güvenliği yasasında yapılan son değişikliklere göre 10’dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde zorunlu olan Diğer Sağlık Personeli hizmetini Gümüş OSGB size sunacaktır.

Sağlık Raporu

Her işe yeni başlayan personele zorunlu olan İşe giriş sağlık muayenesi için Gümüş OSGB'den hizmet alabilirsiniz. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri ile 50'den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde sağlık raporu İşyeri Hekiminden alınması zorunlu olup; bu işlerde çalışabilir raporunu da işyeri hekimlerimiz size verebilir. Mevzuatta belirlenen ve İşyeri hekimlerimizin öngördüğü zamanlarda periyodik muayeneleriniz yapılacaktır.

Mobil Sağlık

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılmasını zorunlu kılmıştır. İşveren periyodik olarak çalışanların sağlık gözetimini yaptırarak işyeri ortamının çalışanlar üzerindeki etkilerini takip edip kayıt altına almak zorundadır. Sağlık gözetimlerinde çalışanlarınızın işgücü kaybını minimuma indirgemek için Gümüş OSGB olarak Gezici Sağlık Aracımızla hizmetinizdeyiz.

İş Sağlığı Ve Güvenliği

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hayatımıza giren bir diğer hizmet ise iş sağlığı ve güvenliği güvenliği eğitimidir. Bu eğitimi Gümüş OSGB bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri faaliyet gösterdiğiniz sektöre uyarlayarak en etkin şekilde vereceklerdir.

Yangın Eğitimi

Gümüş OSGB işyerinize her yıl tekrarlanması gereken yangın eğitimi ve her 6 ayda bir tekrarlanması gereken tahliye tatbikatı konusunda size profesyonel bir çözüm ortağı sunacak ve danışmanlık yapacakır.

Mesleki Eğitimler

Bakanlığın üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de mesleki eğitimdir. Artık her çalışanın mesleğini icra edebilmesi için Mesleki Yeterlilik Eğitimi’ni alması zorunlu kılınmıştır. Gümüş OSGB olarak bu konuda size danışmanlık hizmeti verebilmekteyiz.

İlk Yardım Eğitimi

İşyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak belirli sayıda çalışanına uygulamalı ilkyardım eğitimi aldırması gerekmektedir. Gümüş OSGB bu konuda danışmanlığınızı yapabilir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma: Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir. Kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma Yüksekte Çalışmadır.

Hakkımızda

Firmamız tecrübeli kadrosuyla iş güvenliği ve sağlığı alanında uluslararası standartlara uygun bir hizmet amacıyla Kastamonu da kurulmuştur.

Yetki Belgesi

Gümüş OSGB Kastamonu; 2016 yılında kurulmuştur. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) yeni adıyla T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) Tarafından Belge Numarası ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak yetki belgesi almıştır

Kadromuz

Sıkça Sorulan Sorular

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince; kamu ve özel sektöre bütün işyerlerin de işveren; çırak, stajyerler ve İŞKUR çalışanları dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına, faaliyet konularına bakılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almakla yükümlüdür.

Kurumsal İş Güvenliği İş Sağlığı Eğitimler Referanslar İletişim

Sıkça Sorulan Sorular

 İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair Sıkça Sorulan Sorular

 

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almakla yükümlü müyüm?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince; kamu ve özel sektöre bütün işyerlerin de işveren; çırak, stajyerler ve İŞKUR çalışanları dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına, faaliyet konularına bakılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almakla yükümlüdür.

 

Bir tane çalışanım var. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almalı mıyım?

Tehlike sınıfına bakılmaksızın işyerinin en az 1 çalışanı varsa İş sağlığı ve Güvenliği hizmeti almakla yükümlüdür.

 

Neden İş sağlığı ve Güvenliği Hizmeti almalıyım?

Daha sağlıklı, güvenli, huzurlu ve verimli çalışma ortamları oluşturulması, meslek hastalıkları ve iş kazalarının engellenmesi amacıyla Tüm işyerlerini kapsayacak şekilde 1 Ocak 2013 de uygulamaya alınan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınması tüm işyerleri için kanunen zorunludur ve alınmaması halinde çok yüksek para cezaları uygulanmaktadır.

 

Zorunlu olduğu halde İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmamanın cezası nedir?

6331 sayılı kanuna göre zorunlu olduğu halde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmamanın cezası her biri için ayrı olmak üzere; çalışan sayısı ve tehlike sınıfına bağlı olarak 11735 TL- 35205 TL arasında idari para cezasıdır. Görevlendirilmeyen her bir kişi için aykırılığın devam ettiği her ay bu ceza uygulanmaya devam eder.

 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış;  1 işçinin dahi çalıştığı tüm iş yerlerine; iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli hizmeti sağlayan yetkilendirilmiş kuruluşlardır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini kim veya kimlerden alabilirim?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)’ den hizmet alarak yerine getirebilirsiniz.

 

İşletmemiz Az tehlikeli sınıfta;İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak zorunda mıyım?

50 den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 01.01.2013 tarihinde başlamıştır. 50 den az çalışanı olan az tehlikeli  işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 01.07.2020 günü başlayacaktır.

 

 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerimizde hangi iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri zorunludur?

Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakılmaksızın işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmeti olarak 4 temel uygulamayı öncelikle edinmek zorundadırlar. Bunlar;
1.Risk Analizi ve Değerlendirmesinin yapılması,
2- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi,
3- Acil Durum Planlamaları ve Yangın uygulamalarının yapılması,
4- Çalışanların işe giriş/periyodik muayene, tetkik ve raporlarının hazırlanmasıdır.

Hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır?

31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

 

İşe giriş sağlık raporunu nereden alabilirim?

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır.

 

 Çalışanlara hangi hallerde sağlık muayeneleri yapılmalıdır?

- İşe girişlerde

- İş değişikliğinde

- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde

- İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayeneleri yapılır. Az tehlikeli işyerinde en geç 5 yılda bir, tehlikeli işyerinde en geç 3 yılda bir, çok tehlikeli işyerinde en geç yılda bir defa sağlık muayeneleri yapılmalıdır.

 

İş kazası nedir?

İş kazası; işçinin işyerinde veya işle alakalı olan işyeri dışındaki yerlerde meydana gelen ve işçiye beden ve/veya ruhen zarar veren olaydır. Örneğin işyeri işçi servisinin kaza yapması bir iş kazasıdır.

 

 

İş kazasını ne zaman ve nereye bildirmem gerekir?

İşveren; iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmelidir.

 

 

İş kazasını geç bildirirsem veya bildirmezsem ne olur?

İşverenlerin; iş kazası bildirimlerini 3 iş günü içinde yapmamaları durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği iş kazası bildirmeme idari para cezası uygulanır.  2020  yılı iş kazası bildirmeme cezası her geç bildirim başına asgari olarak 4688 TL’dir. Bu idari para cezası; işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre değişmektedir.

 

 

İş Kazası sonrası hangi tedbirleri almalıyım?

İş kazasından sonra işveren kazanın sebebini araştırmak ve başka kazalara karşı önlem almak için iş kazası kayıtları oluşturmalı ve bu kayıtları saklamalıdır. İş kazasının kök nedeni saptanmalı ve bunun tekrar etmemesi için gerekli önlemleri alınarak işyerine ait risk değerlendirmesi yeniden hazırlanmalı veya revize edilmelidir. Bu iş ve işlemler iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından koordine edilerek kayıt altına alınmalıdır.

 

Deneme süresi nedir/çalışanı bu sürede sigortalı çalıştırmakla yükümlü müyüm?

 

Deneme süresi bir işçinin işyerine ve işine uyum sağlayıp sağlayamayacağının anlaşılması için geçen süredir. işveren deneme süresi içerisinde de işçisini  işe girmeden 1 gün önce SGK’ya bildirmek ve sigortalı çalıştırmak zorundadır.

 

 

İlkyardımcı nedir?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesinin önleyebilmek amacıyla olay yerinde hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan, yetkili bir kuruluştan en az 16 saatlik uygulamalı ilkyardım eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişidir.

 

İşyerlerinde İlkyardımcı bulunmalı mıdır?

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurulması zorunludur.

 

Tehlike sınıfımı nasıl öğrenebilirim?

İşyerinizin (Minimum) 23 haneli olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bu 4 lü kodu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde bulduktan sonra, 4 lü iş kolu konunun altında yazılmış faaliyetlerden yaptığınız işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçtiğiniz kod 6 lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinizin tehlike sınıfıdır.

Bizi arayarak da kolayca öğrenebilirsiniz.

 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesinden yararlanabilir miyim?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir.Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Bu destekten yararlanabilmek için işyerinin İSG –Katip’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

 

 

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliğine dair tüm sorularınız ve çözüm önerilerimiz için

lütfen Gümüş OSGB’yi arayınız.

 

 

Gümüş OSGB İletişim:

 

0366 220 06 76

 

info@gumusosgb.com