İş Güvenliği Uzmanı

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, tehlike sınıfına uygun ve faaliyet gösterdiğiniz sektörde tecrübeli iş güvenliği uzmanı hizmetini Gümüş OSGB’den alabilirsiniz. İş güvenliği uzmanlarımız iş kazasını engellemek için teorik ve pratik bilgilerini harmanlayarak size yol gösterecektir ve bu yolda size eşlik edecektir.

Risk Değerlendirme Raporu

Gümüş OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı, işyerinizdeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri tespit edecek ve size ayrıntılı bir risk analizi raporu sunacaktır. Uzmanımız sadece risk analizi yapmakla kalmayacak, tespit edilen risklerin giderilmesinde de size danışmanlık yapacaktır.

Ortam Ölçümleri

İlgili yönetmeliklere göre İşverenin periyodik olarak ortam şartlarını akredite olmuş bir kurum tarafından tespit ettirmesi gerekmektedir. Gümüş OSGB bu konuda size danışmanlık verebilir.

Patlamadan Korunma Dökümanı

Resmi gazetede yayınlanan 28633 Sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamlardan Korunması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Gümüş OSGB olarak bu raporu hazırlayıp, mevcut tehlikelerin ortadan kaldırılması yönünde danışmanlık yapabilmekteyiz.

İşyeri Hekimi

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre zorunlu olduğunuz işyeri hekimi hizmetini Gümüş OSGB’ den alabilirsiniz. Hekimlerimiz işyerlerinde meslek hastalığını önlemek için çalışmalar yapmaktadır.

Diğer Sağlık Personeli /İşyeri Hemşiresi

İş sağlığı ve güvenliği yasasında yapılan son değişikliklere göre 10’dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde zorunlu olan Diğer Sağlık Personeli hizmetini Gümüş OSGB size sunacaktır.

Sağlık Raporu

Her işe yeni başlayan personele zorunlu olan İşe giriş sağlık muayenesi için Gümüş OSGB'den hizmet alabilirsiniz. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri ile 50'den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde sağlık raporu İşyeri Hekiminden alınması zorunlu olup; bu işlerde çalışabilir raporunu da işyeri hekimlerimiz size verebilir. Mevzuatta belirlenen ve İşyeri hekimlerimizin öngördüğü zamanlarda periyodik muayeneleriniz yapılacaktır.

Mobil Sağlık

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılmasını zorunlu kılmıştır. İşveren periyodik olarak çalışanların sağlık gözetimini yaptırarak işyeri ortamının çalışanlar üzerindeki etkilerini takip edip kayıt altına almak zorundadır. Sağlık gözetimlerinde çalışanlarınızın işgücü kaybını minimuma indirgemek için Gümüş OSGB olarak Gezici Sağlık Aracımızla hizmetinizdeyiz.

İş Sağlığı Ve Güvenliği

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hayatımıza giren bir diğer hizmet ise iş sağlığı ve güvenliği güvenliği eğitimidir. Bu eğitimi Gümüş OSGB bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri faaliyet gösterdiğiniz sektöre uyarlayarak en etkin şekilde vereceklerdir.

Yangın Eğitimi

Gümüş OSGB işyerinize her yıl tekrarlanması gereken yangın eğitimi ve her 6 ayda bir tekrarlanması gereken tahliye tatbikatı konusunda size profesyonel bir çözüm ortağı sunacak ve danışmanlık yapacakır.

Mesleki Eğitimler

Bakanlığın üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de mesleki eğitimdir. Artık her çalışanın mesleğini icra edebilmesi için Mesleki Yeterlilik Eğitimi’ni alması zorunlu kılınmıştır. Gümüş OSGB olarak bu konuda size danışmanlık hizmeti verebilmekteyiz.

İlk Yardım Eğitimi

İşyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak belirli sayıda çalışanına uygulamalı ilkyardım eğitimi aldırması gerekmektedir. Gümüş OSGB bu konuda danışmanlığınızı yapabilir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma: Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir. Kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma Yüksekte Çalışmadır.

Hakkımızda

Firmamız tecrübeli kadrosuyla iş güvenliği ve sağlığı alanında uluslararası standartlara uygun bir hizmet amacıyla Kastamonu da kurulmuştur.

Yetki Belgesi

Gümüş OSGB Kastamonu; 2016 yılında kurulmuştur. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) yeni adıyla T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) Tarafından Belge Numarası ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak yetki belgesi almıştır

Kadromuz

Sıkça Sorulan Sorular

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince; kamu ve özel sektöre bütün işyerlerin de işveren; çırak, stajyerler ve İŞKUR çalışanları dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına, faaliyet konularına bakılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almakla yükümlüdür.

Kurumsal İş Güvenliği İş Sağlığı Eğitimler Referanslar İletişim

Risk Değerlendirme Raporu

Risk değerlendirmesi Nedir ? 

Risk Değerlendirmesi veya başka bir  ifade ile Risk Analizi;
Mevcut şartlar içerisinde  var olan ya da dışarıdan bir etki ile gelebilecek tehlikelerin tespiti, bu tehlikelerin riske dönüşmesine  sebep olan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin tespit edilerek derecelendirilmesi ve kontrol önlemlerin  kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların tümü olarak ifade edilmektedir.
Kısacası Risk değerlendirmesi :Zarar verme potansiyeli olan her türlü durumun önceden tespit edilmesi suretiyle önlem alınması gereken öneriler veya ortaya çıkan rapor olarak algılayabiliriz.
 

İşveren olarak Risk Değerlendirmesi yapmam veya yaptırmam gerekiyor mu? Yükümlülüğüm nedir? 
6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; "çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla, sağlık ve güvenliği sürdürmekle ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır." yapılmadığı takdirde çalışan istihdam ettiği  her ay için hatırı sayılır bir para cezası ile karşı karşıya kalmaktadır.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda da belirtildiği gibi Risk değerlendirmesinin yapılmış olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişilere risk değerlendirmesi için ihtiyaç duyacakları her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle de yükümlüdür.
 

Risk Değerlendirmesi Ekibi Kimlerden Oluşur? 

Risk değerlendirmesi bir başka deyişle risk analizi; işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir.
Risk değerlendirmesi ekibi;

İşveren veya işveren vekili,

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,

İşyerindeki çalışan temsilcileri,

İşyerindeki destek elemanları,

İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar,

Mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar  tarafından oluşmaktadır,
 

Risk Değerlendirme Koordinasyonu
Risk değerlendirmesi  koordinasyonu işveren veya işveren tarafından risk değerlendirme ekibi içerisinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
İşveren, risk değerlendirmesinde görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmesi amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçları karşılar. İşveren İş Sağlığı  ve Güvenliği için görevlendirilen kişilerin görevlerini yürütmeleri sırasında  hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
Risk değerlendirmesi ekibinde görevlendirilen işyeri içinden veya dışarıdan kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

Risk Değerlendirmesi Aşamaları 
Risk değerlendirmesi; Kısacası risk analizi İşyerlerin büyüklüğü ve küçüklüğüne bakmadan, iş kolu ve sektör ayırt etmeden, Tehlike sınıfı gözetmeden risk değerlendirme adımları aşağıdaki gibidir.

Tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlamak

Riskleri belirleme ve analiz etme

Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması

Dokümantasyon

Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken  her aşamada sürece katılarak görüşlerinden yararlanılır.
Gümüş Osgb olarak Risk Değerlendirmesi (Risk Analizi) raporu yapılırken;
İşyeri SGK Sicil No ile İsg Katip Sistemi üzerinden İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi dışa görevlendirmesi yapılır. İşyerinde Tehlikeler belirlenerek Risk Değerlendirmesi tamamlanır. Böylelikle resmi bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğünüz yerine getirilmektedir.
Gümüş OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı, işyerinizdeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri tespit edecek ve size ayrıntılı bir risk analizi raporu sunacaktır. Risk değerlendirmesi; Risk analizi hakkında detaylı bir bilgi için bize danışabilirsiniz. İş Güvenliği Uzmanlarımız bu konuda size hizmet vermeye hazır bulunmaktadır.